Política de privacitat

Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament

– Entitat: Kultural Tours, SL

– CIF de l’entitat: B66490491

– Adreça de l’entitat: C/Camí Ral 23-25 Local 7 – 08490 Tordera 

– E-mail de l’entitat: info@kulturaltours.com

– Telèfon del Responsable del tractament: 931036315

– Direcció e-mail del Responsable del tractament: info@kulturaltours.com

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació

Consentiment inequívoc.

Destinataris

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

  • Prestació del servei • Publicació de dades de caràcter personal a les diferents xarxes socials i/o altres mitjans de publicació • Obligació legal

Drets

Té dret a obtenir confirmació sobre si en estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Vostè pot dirigir-se a nosaltres mitjançant el correu postal a la següent adreça: C/Camí Ral 23-25 Local 7, 08490 Tordera adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

Política de cookies

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.

×