“L’educació ha de ser un element alliberador i transformador individual i social que promogui la dignitat a tots els nivells.” (8)×