El paper de la música en l’educació

Els beneficis de la música com a mètode educatiu

 

A partir d’Educació Primària la música és una matèria escolar obligatòria de dues o tres hores setmanals, depenent de cada regió. No obstant això, són molts els experts que afirmen que la música no és només una matèria, sinó que és en si mateixa un mètode d’aprenentatge molt eficaç.

Aquesta afirmació no ens ha d’estranyar, des de petits hem utilitzat la música per memoritzar o aprendre nous conceptes, com ara l’alfabet o les taules de multiplicar. Actualment, la música és un gran aliat a l’hora d’aprendre llengües estrangeres, ja que les cançons permeten treballar la memorització de nou vocabulari i la seva pronunciació.

Segons la neurociència, la música exerceix un poder de transformació sobre el cervell i sobre la ment que no s’aconsegueix amb cap altre estímul extern. Quan escoltem una melodia, el nostre cervell s’activa en diverses àrees despertant les emocions, la imaginació i els sentiments i, a més, és capaç de generar un ambient diferent i enriquidor a l’hora de comprendre una informació.

A continuació us recollim els principals efectes positius que té la música sobre els alumnes:

  • Augmenta la capacitat de memòria i retenció de conceptes
  • Enriqueix el nostre vocabulari
  • Genera un millor ambient a l’aula ja que ajuda a la socialització del grup
  • Potencia l’atenció i la concentració
  • Augmenta la creativitat i la imaginació
  • Millora l’aprenentatge de la lectura
  • Redueix l’estrès i millora l’estat anímic
  • Permet el desenvolupament de les habilitats motrius, rítmiques i d’expressió corporal
  • Fomenta la col·laboració, l’esperit crític i el respecte
  • Trenca amb la rutina del mètode educatiu tradicional

 

És per això que les cançons com a mètode d’aprenentatge no només s’ha de limitar als més petits ni a les classes d’idiomes. La música és un recurs eficaç que es pot utilitzar a totes les matèries i a tots els nivells educatius!

Per acabar, us convidem a veure el següent vídeo de l’autora Ruth Ramallo, on explica com la música té el potencial d’influir sobre nosaltres i per què hauria de ser considerada com una part molt important del sistema educatiu:

 

 

Font: Música y educación (UNIR, 2020)

 

 ×