Hàbits pel desenvolupament de les competències personals de l’estudiant

El desenvolupament d’hàbits, tan important com l’adquisició del coneixement: Què sabem i què en fem

Les competències d’un individu no només es determinen per tot allò que les persones saben, sinó pel que poden fer amb els seus coneixements i pel que tenen el valor de fer. Si es fomenten cada dia aquests hàbits com a part de l’aprenentatge diari, l’estudiant podrà desenvolupar diverses habilitats que el faran competent en qualsevol àmbit on es desenvolupi i davant els reptes que se li presenten, com ara:

  • Prendre atenció, desenvolupa la concentració
  • Prendre apunts, desenvolupa la competència de síntesi
  • Fer preguntes, desenvolupa el treball en equip
  • Ser puntual, desenvolupa la disciplina
  • Mesurar el seu progrés amb proves, desenvolupa la competència de lideratge
  • Mantenir relacions positives amb els professors, desenvolupa la competència de comunicació
  • Portar una agenda, desenvolupa la competència de ser organitzat
  • Fixar un espai d’estudi, desenvolupa la competència de la creativitat
  • Llegir, aquest hàbit desenvolupa la competència de la resolució de problemes

Afegiries algun altre hàbit?×