L’aprenentatge per reptes

Un nou mètode que fomenta l’educació activa i garanteix la implicació de l’alumnat

Són molts els especialistes, psicòlegs i pedagogs els que han criticat el panorama educatiu que tenim inculcat en la nostra societat des de tota la vida. En aquest cas, es fa incís en el fet que l’aprenentatge que reben els alumnes dins les aules queda desvinculat de la seva vida a l’exterior d’aquestes. Per aquest motiu, va sorgir la tècnica d‘Aprenentatge Per Reptes.

L’Aprenentatge Per Reptes es defineix com una tècnica pedagògica que involucra activament a l’estudiant en una situació problemàtica real, significativa i relacionada amb el seu entorn (Carrasco, 2018). La tècnica consisteix en definir un repte o una problemàtica i implementar-hi una solució adequada.

D’aquesta manera, els alumes participen de manera activa en el seu aprenentatge i posen en pràctica els coneixements que van adquirint, així com les seves habilitats. A més, a diferència d’altres mètodes educatius, aquí els protagonistes tenen un gran sentiment de satisfacció per la investigació realitzada i, sobretot, per la solució trobada.

A continuació detallem més beneficis de l’Aprenentatge Per Reptes:

  • Incrementa la motivació dels alumnes
  • Involucra l’alumne durant tot l’aprenentatge: el disseny, el desenvolupament, la implementació i la avaluació del procés.
  • Permet treballar millor el desenvolupament de varies competències i habilitats, com ara: la col·laboració, la comunicació, el pensament crític, la creativitat, la resolució de problemes, la iniciativa, l’emprenedoria o la presa de decisions.
  • S’aconsegueix una major comprensió de la temàtica
  • Introdueix el treball interdisciplinari, ja que facilita a l’alumne a relacionar coneixements que provenen de diferents disciplines
  • Es produeix una connexió entre l’escola i el món real. Així, els estudiants perceben que les investigacions i les conclusions aportades tenen una utilitat en la societat en la qual viuen.

Molts estudis demostren que els estudiants aprenen millor quan participen d’una manera activa en experiències obertes d’aprenentatge, que quan participen de manera passiva en activitats estructurades. Per això, és un mètode actiu molt recomanable per aplicar a les aules pels bons resultats que suposa i la gran implicació de l’alumnat.

Des de Kulturaltours creiem fermament en totes les formes d’aprenentatge actiu i és per això que creem sortides escolars dinàmiques i participatives per a tots els nivells del curs escolar. Dóna un cop d’ull a la nostra oferta fent clic aquí! ×