Quin és el millor mètode per avaluar els alumnes?

Els exàmens com a mètode d’avaluació estan cada cop més qüestionats pels professionals del sector i també pels propis estudiants

El mètode tradicional i més popular per avaluar els coneixements  dels alumnes són els exàmens. Amb aquest tipus de prova, es decideix si un estudiat ha aconseguit els objectius establerts a inici del curs escolar o no. Però és la manera més adequada de fer-ho? Existeix algun altre mètode?

Cada cop són més els estudiants que afirmen que els exàmens finals provoquen sensacions de por i estrès que afecten al seu rendiment. En aquesta línia, molts experts subratllen que els professors no haurien de dir als seus alumnes que estudiïn per l’examen, sinó per aprendre i comprendre. Actualment, estudiar es tradueix tant sols en memoritzar grans quantitats d’informació, cosa que no contribueix a la retenció de la informació a llarg termini.

És per això que s’estan començant a estendre mètodes alternatius a l’examen tradicional, aquí et deixem alguns exemples:

La qualificació guiada

La qualificació guiada consisteix en definir un seguit de criteris que es tindran en compte a l’hora d’avaluar la tasca i la puntuació màxima per cadascun d’ells. Així, els estudiants podran visualitzar els criteris d’avaluació i les indicacions especifiques abans de realitzar la prova, i els resultats seran millors.

Mètodes d’avaluació i coavaluació

Amb els sistemes d’autoavaluació, s’aconsegueix que els alumnes aprenguin de manera conscient i reflexionin sobre el contingut que han adquirit. La coavaluació significa que els alumnes poden col·laborar amb els professors en les tasques d’avaluació, ja sigui avaluant-se a ells mateixos o avaluant als seus companys.

  • El diari d’aprenentatge. Document on els alumnes apunten diàriament les seves impressions respecte el contingut que s’ha impartit a classe i sobre el que es vol seguir aprenent. Aquesta tècnica s’utilitza per complementar altres proves d’avaluació i serveix per saber la consciència de l’estudiant sobre els seus coneixements assolits.
  • Les dianes d’avaluació. És un mètode molt visual que també permet al docent descobrir la opinió dels alumnes sobre els seus coneixements apresos. Aquests han de dibuixar una diana amb tants cercles com nivells de valoració vulguin, per dividir-la posteriorment en diversos indicadors d’avaluació que l’alumne omplirà segons ell consideri el nivell que ha aconseguit a cada indicador. Donat que és un sistema molt visual, és fàcil comparar els resultats en dos moments diferents de l’aprenentatge, com a l’inici i al final del trimestre.
  • L’avaluació dels companys. Amb aquest mètode els alumnes desenvolupen l’hàbit de criticar de forma constructiva el treball dels seus companys de classe. A més, està demostrat que els estudiants es solen esforçar més en les seves tasques perquè prefereixen causar bona impressió als seus companys que als professors.

L’avaluació en grup

Els exàmens col·laboratius no es centren només en els coneixements teòrics, sinó que també en altres habilitats o capacitats útils per avaluar l’evolució dels alumnes: el treball en equip, la capacitat d’argumentació i escolta, la presa de decisions o la iniciativa. A més, el mateix sistema de cooperació proporciona a l’alumnat una gran llista d’avantatges que afavoreixen la seva inclusió, el desenvolupament d’habilitats socials, la responsabilitat o l’ajuda mútua.

Què n’opines d’aquests mètodes alternatius d’avaluació? En coneixes algun altre?×