Aprenentatge Basat en Projectes

Parlem de l’ABP, un dels mètodes educatius més utilitzats a les aules

 

L’Aprenentatge Basat en Projectes és un mètode de treball que pretén fer responsables als alumnes del seu propi aprenentatge. A grans trets, consisteix en dividir els nens i nenes en grups reduïts i treballar diferents aspectes, valors, àmbits o matèries a través de projectes educatius. Aquest mètode busca combinar els coneixements amb la seva aplicació, és a dir, ensenyar a partir de la pràctica enlloc de la teoria, amb l’objectiu d’un assoliment major dels coneixements.

Així doncs, l’Aprenentatge Basat en Projectes permet relacionar l’ensenyament amb el món real i la rutina del dia a dia. En definitiva, es tracta d’aconseguir que les assignatures deixin de ser purament teòriques i passin a formar part d’un ensenyament més pràctic.

Amb aquest mètode, els alumnes utilitzen totes les habilitats i els coneixements que tenen en aquell moment per dur a terme els objectius del projecte, mentre desenvolupen altres capacitats i valors, com ara:

 • Treball en grup
 • Col·laboració amb els companys
 • Autoaprenentatge
 • Anàlisi i síntesi de coneixements
 • Organització de feines
 • Creativitat
 • Iniciativa
 • Capacitat de resoldre conflictes
 • Racionalitat i presa de decisions

 

És important tenir en compte que per poder treballar amb projectes, primer s’ha de treballar la motivació dels alumnes perquè tinguin interès en treballar aquest tema. Si no estan prou motivats, difícilment assoliran els objectius d’aprenentatge proposats.

Per poder crear un projecte, s’ha de tenir en compte que aquest ha de tenir la màxima connexió possible amb la realitat. A continuació us proposem una sèrie de punts a seguir per crear un bon projecte educatiu:

 1. Idea o tema rellevant per la classe. El projecte ha de ser atractiu pels nens i nenes perquè pugui ser treballat amb constància.
 2. El projecte com a repte. Crear reptes ajudarà als nens a mantenir la motivació.
 3. Activitats d’aprenentatge amb objectius. Els objectius serveixen per tenir una continuïtat en el treball del projecte i fer una progressió constant.
 4. Criteris d’avaluació clars. És important deixar clar tots els criteris d’avaluació des de l’inici per poder dinamitzar el projecte adequadament.
 5. Objectiu real. Un objectiu real ajuda a consolidar tots els valors i coneixements que es treballaran al llarg del procés.
 6. Exposició del projecte. És important que al acabar, tots els alumnes puguin compartir la seva experiència amb la resta.

 

Actualment, treballar amb projectes s’està convertint en una eina pràcticament indispensable pels seus grans resultats, ja que dona la possibilitat de poder treballar múltiples disciplines i el procés educatiu és més ric i eficaç.

Des de KulturalTours creiem fermament en totes les formes d’aprenentatge actiu i és per això que creem sortides escolars dinàmiques i participatives per a tots els nivells del curs escolar.

Clicant aquí, trobareu les activitats més sol·licitades per Educació Infantil.

Coneix quines són les nostres sortides estrella per Educació Primària!

Feu clic aquí per descobrir les nostres propostes per Educació secundària i Batxillerat.

 

Fonts: Servei d’Educació al llarg de la vida. Aprenentatge Basat en Projectes;  Ricard Pedreira Font, 2017. Aprenentatge Basat en projectes. Innovació Docent en Educació Superior. Universitat Autònoma de Barcelona;  Deià, 2023. Què és l’Aprenentatge Basat en Projectes?

 ×