El repte del TDAH a l’aula

Educar de manera adequada a un alumne que pateix TDAH pot ser tot un repte. Aquí et donem alguns tips a tenir en compte! 

El TDAH és el trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat i afecta entre un 5% i un 7% de la població infantil en tot el món (Universaria España, 2019). Aquest trastorn té 3 símptomes principals: la falta d’atenció, la hiperactivitat i la impulsivitat, que es manifesten en diferent grau i proporció en cada cas.

Tot i que, actualment, s’hagi demostrat que un diagnòstic a temps i un tractament adequat permet una evolució positiva del trastorn, el cert és que té un gran impacte sobre el rendiment escolar i social dels nens que la pateixen. Molts educadors i psicòlegs professionals han parlat sobre com caldria tractar aquest trastorn a l’aula. Aquí recollim alguns dels consells més importants:

 • Assentar-lo a primera fila. Estar més a prop de la pissarra i del professor farà que es distregui menys i li sigui més fàcil mantenir l’atenció.
 • Controlar l’agenda. Ajudar l’alumne a fer servir l’agenda i utilitzar-la com a mitjà de comunicació amb els seus pares.
 • No limitar el temps a les tasques. La pressió d’una prova i el temps, pot ser que perjudici negativament els estudiants amb TDAH, per això, s’aconsella oferir-li més temps per tal que realitzi les seves activitats.
 • Supervisar el seu procés d’aprenentatge contínuament.
 • Crear un clima de confiança a la classe per tal que es senti segur per intervenir i preguntar dubtes.
 • Evitar posar-lo en evidència. Cal intentar no tractar-lo diferent entre els seus companys de classe de manera molt evident, això podria provocar un rebuig per part de la resta dels alumnes.
 • Apostar per un sistema d’avaluació continuada que tingui en compte el treball, l’esforç i els resultats que es van obtenint de manera progressiva a les aules.
 • Dividir les tasques en diferents parts, per tal de facilitar-ne el seguiment i la comprensió.
 • Realitzar uns minuts de relaxació a l’aula després d’activitats que hagin requerit un major dinamisme o interacció. Com per exemple, després de les classes d’Educació Física o de l’hora del pati.
 • Fomentar mètodes educatius actius i participatius que involucrin als estudiants. Cal desenvolupar tasques que facin captar l’absoluta atenció dels alumnes. A continuació, 4 exemples d’exercicis:
   • Activitats d’identificar errors o diferències
   • Els trencaclosques, ja que a més de captar l’atenció, tenen un incentiu
   • Exercicis de completar frases
   • Jocs de memòria

Segons el Dr. Russell Barkley, “ser just no és tractar igual a tothom, sinó donar-li a cadascú el que necessita”. Només entenent i ensenyant que tots som diferents es pot aconseguir un clima de respecte i de confiança a l’aula que comprometi als alumnes amb el seu propi procés d’aprenentatge i amb els dels seus companys.×