Els beneficis de l’esport pels alumnes

Mens sana in corpore sano

 

“Una ment sana en un cos sa”. Molts professionals de l’esport han utilitzat aquesta frase per afirmar que l’estat psicològic afecta al rendiment esportiu. Ara bé, avui nosaltres volem puntualitzar que també passa al revés: l’estat físic afecta el rendiment intel·lectual.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) descriu l’activitat física com qualsevol moviment corporal produït pels músculs esquelètics que exigeixi cost d’energia. Sempre hem sentit a dir que practicar esport ens aporta molts beneficis per varies raons: ens allunya del sedentarisme, ens proporciona un pes estable, ens fa guanyar múscul, permet estilitzar la figura, controla el nostre sistema circulatori o ajuda al sistema nerviós. Però cal tenir en compte que l’educació física va molt més enllà, ja que aporta beneficis que es vinculen amb el rendiment acadèmic, amb habilitats i valors positius, i amb coneixements que seran de gran ajuda durant tota la vida.

Per aquest motiu, l’esport ha de considerar-se una assignatura important en escoles i instituts. Practicar alguna disciplina física des de petits serveix, segons la psicòloga infantil Annie de Acevedo, no només per activar totes les funcions físiques i cerebrals, sinó que a més ensenya una sèrie d’habilitats i coneixements indispensables.

Aquí us recollim alguns dels beneficis principals de la pràctica esportiva:

Millora la salut física
És el benefici generalitzat i conegut per tothom. Fer esport permet desenvolupar als nens habilitats psicomotrius, adquirir més força, millorar la coordinació, la flexibilitat i disminuir el risc d’obesitat, entre d’altres.

Beneficia el rendiment acadèmic
A nivell científic, l’activitat física genera unes endorfines que creen en el nostre cos una satisfacció. Aquest estat agradable, fa que la ment es relaxi i estigui en una condició òptima per adquirir nous coneixements. Molts psicòlegs afirmen també que l’esport estimula el cervell i exercita la memòria.

Així, fer exercici ajudarà a l’alumne a millorar la seva productivitat, potenciarà la seva concentració, i adquirirà hàbits i valors positius que permetran millorar el seu rendiment escolar.

Potencia hàbits i valors positius
Aquests valors positius són nombrosos, la gran part es relacionen amb habilitats socials, de comunicació, integració social, companyerisme, tolerància i aprendre a treballar en equip.

També, la pràctica esportiva ajuda a consolidar la disciplina, respectar una autoritat i seguir unes regles concretes. A més, els exercicis físics comporten un esforç per aconseguir uns objectius, aprendre a resoldre conflictes i prendre decisions, en definitiva, competències positives no només pel rendiment escolar sinó pel transcurs de la seva vida.

Millora la salut mental
L’esport permet desconnectar la ment i sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, fet que propicia l’autoestima. Per tant, és capaç de reduir l’estrès i alleugerir l’ansietat. I, sobretot, no podem perdre de visita que l’esport diverteix!

Des de Kultural Tours, creiem que la pràctica educativa durant l’educació és molt necessària i, per això, tenim una gran oferta de sortides relacionades amb l’esport i el lleure!

 ×