Hi ha una edat idònia per aprendre amb fluïdesa una llengua?

Encara que mai és tard, tots sabem que és complicat per a una persona adulta estudiar i dominar amb fluïdesa un idioma estranger.

La millor etapa per aprendre un segon idioma és la infància. Com a pares i professors, hem de ser conscients de la importància que té pel futur cultural i professional dels nostres fills l’aprenentatge d’una o diverses llengües.

Un estudi realitzat pel Massachusetts Institute of Technology sosté que els estudiants de 18 anys tenen més facilitat per aprendre’ls. No obstant això, aconseguir el nivell d’un parlant nadiu resulta gairebé impossible a partir dels 10 anys.

Per la seva banda, el neurocientífic David Bueno i Torrens, doctor en biologia i professor de genètica a la Universitat de Barcelona, ​​revela que des que neixen i fins als tres anys, una de les missions més importants del cervell és adequar a la persona al lloc on viu per sobreviure: “Tenim l’instint de la supervivència en totes les cèl·lules. El cervell s’adapta modificant físicament totes les zones de l’escorça implicades en el comportament: l’empatia, el llenguatge, el control emocional”. Aquesta és la raó per la qual els nens aprenen a parlar sense que ningú els ensenyi.

Quants idiomes podem aprendre?

Al cervell li és igual el nombre d’idiomes diferents, els aprèn tots i de totes les maneres.

És per això que, tant els intercanvis escolars com els viatges fora del país d’origen, permeten a l’alumne estendre les seves fronteres, ampliar la seva visió del món, relacionar-se amb noves cultures i familiaritzar-se amb nous idiomes, sent aquesta una eina de suport a l’aprenentatge d’altres llegües.×