La importància de l’educació inclusiva

Educar els alumnes en la diversitat aporta enormes beneficis pel seu desenvolupament personal 

Tots estem familiaritzats amb el concepte de diversitat però, en canvi, no sempre s’ha tingut en compte a les aules. Existeix la diversitat de gènere, la diversitat cultural, la diversitat sexual, la diversitat funcional… i és que la naturalesa humana és diversa de per sí i no podem ignorar-la.

Aleshores, quins beneficis tenim com a societat quan separem als nens a les aules en funció de les seves capacitats? Cap, ni un. Els professionals afirmen que aquesta mesura només tendeix a augmentar la intolerància entre els alumnes, a la segregació, a l’aïllament, al rebuig, a la supèrbia i a la creació de diferents classes socials.

És per aquest motiu que s’està introduint en moltes escoles catalanes un model de projecte educatiu inclusiu. Una educació inclusiva consisteix en oferir activitats educatives a tots els nens i nenes, sense cap tipus de distinció pel que fa a les capacitats, ètnica, llengua, sexe o estatus social. Així doncs, és un model que ha de ser flexible i obert davant la gran diversitat d’estils i ritmes d’aprenentatge. Per tant, l’educació inclusiva parteix de la convicció que el sistema educatiu és responsable de educar a la totalitat de nens i nenes, i no només a uns pocs privilegiats.

Font: Universitat de Barcelona

Alguns dels beneficis de la educació inclusiva són els següents:

  1. Afavoreix la interacció social entre individus
  2. Fomenta l’aprenentatge en valors
  3. Incrementa l’empatia i la sensació de unió amb el grup
  4. Augmenta l’autoestima
  5. Estimula el sentiment de tolerància i de compromís social entre els uns i els altres
  6. Es desenvolupen les emocions amb més facilitat i afavoreix la educació emocional 

Alguns mètodes que poden afavorir l’educació inclusiva són: l’aprenentatge cooperatiu, el treball de l’educació emocional i l’educació en valors, la resolució participativa dels conflictes, les tutories obertes en grup, els treballs en equip, activitats de debat…

Des de KulturalTours creiem firmament en la educació inclusiva i és per això que oferim sortides personalitzades i adaptades per a cada grup escolar.×