Per què és important l’educació emocional?

L’educació emocional és la que ens permet millorar la nostra interacció amb el món

L’educació emocional és aquella educació que es basa en conèixer i reconèixer les emocions, tant les pròpies com les dels altres, i fer servir aquesta informació per conduir el nostre pensament i les nostres accions. És evident que les emocions afecten la nostra manera de veure les coses i, per aquest motiu, saber-les gestionar és la clau que ens permetrà tenir el control sobre com vivim la vida.

Així doncs, l’objectiu principal de l’educació emocional es centra en el desenvolupament dels aspectes següents:

 • Les competències emocionals
 • La consciència emocional
 • La intel·ligència interpersonal
 • Les habilitats de vida i benestar
 • La regulació emocional
 • L’autogestió

Cal remarcar que, segons els experts, aquest desenvolupament és un procés que s’inicia a la infantesa i que està present al llarg de tota la vida. Treballar l’educació emocional aporta grans avantatges, com serien els següents:

 • Augment de les habilitats socials. En aquest sentint, les relacions interpersonals resulten ser més satisfactòries.
 • Disminució de pensaments autodestructius. Això implica la millora de l’autoestima, la confiança en un mateix i la visió optimista de la realitat.
 • Disminució en l’índex de violència i agressions. Segons els experts, l’educació emocional ha de centrar-se en el fet que el nen desitgi la bondat.
 • Menor conducta antisocial. Aquest aspecte implica una millor adaptació escolar, social i familiar
 • Millora del rendiment acadèmic. Que és resultat, entre d’altres coses, d’una actitud innovadora, de la creació d’objectius personals i la constant motivació d’un mateix.
 • Disminució en la iniciació al consum de drogues i disminució dels trastorns relacionats amb el menjar. Per tant, l’educació emocional ajuda a tenir més autocontrol dels propis impulsos.
 • Disminució de la tristesa i símptomes depressius. L’educació emocional passa per una bona canalització de l’estrès, augmentant la tolerància a la frustració i l’autocrítica constructiva. Això inclou la capacitat per aprendre dels propis errors i rectificar-los, així com la flexibilitat i el sentit pràctic a l’hora d’encarar les dificultats.

Per aquestes raons, es considera que l’educació emocional és un component essencial que tot professor ha de tenir. Segons Salmurri (2014), l’educació emocional té com a objectiu donar a l’individu recursos i estratègies de conducta, cognitives, emocionals i d’interacció social que permetin tenir un major control de la pressió tant interna com externa, prevenir-lo de possibles trastorns i millorar la seva salut psicològica.

En definitiva, a través de l’educació emocional aconseguirem potenciar la intel·ligència emocional de cada individu.

Què opines d’aquest tipus d’educació? Creus que educar emocionalment és tasca de l’escola o bé de la família i l’entorn social? Deixa el teu comentari!×