La importància de les rutes literàries

La ruta literària com a estratègia educativa per fomentar l’hàbit de la lectura

El paper de la lectura en l’educació

La importància de la lectura en l’aprenentatge és més que evident: Els llibres aporten nou vocabulari, permeten millorar l’ortografia i l’expressió oral i escrita. També, llegir fomenta el desenvolupament cognitiu, emocional, intel·lectual i cultural, a més d’augmentar la capacitat de pensar, comunicar-se o posar en odre les idees. I, evidentment, la lectura estimula també la creativitat i la imaginació com cap altra eina educativa.

En resum, la lectura aporta grans beneficis als alumnes, no només en l’àmbit acadèmic sinó que també en el personal. No obstant això, sol ser dificultós aconseguir que els estudiants adquireixin l’hàbit de llegir fora de les aules.

En conseqüència, el gran repte és aconseguir que aquest pilar fonamental per l’educació que és la literatura, sigui percebut com una activitat de lleure o una manera de passar l’estona, enlloc de només una obligació.

Les rutes literàries

Les rutes literàries són una pràctica educativa idònia per donar-li una perspectiva diferent a la literatura. Les visites literàries permeten apropar el món de la lectura als alumnes a través d’una experiència que viuran amb els companys i les companyes.

Una ruta literària no és només un recorregut guiat pels escenaris d’un llibre o pels espais que han inspirat a un autor o a una autora, sinó que és una oportunitat perquè els alumnes interrelacionin conceptes, interactuïn, adquireixin nous coneixements i experimentin sensacions i emocions de primera mà.

A més, una visita literària no es limita al llibre en qüestió, sinó que el llibre es converteix en una excusa per treballar també el patrimoni històric i cultural, la vida quotidiana d’una època determinada o conceptes lingüístics i socials.

Així doncs, per un costat, una sortida literària permet descobrir l’escriptor o l’escriptora, aprofundir en el coneixement de la seva obra, en les seves motivacions i en els seus objectius a través d’una experiència vivencial fora de l’aula. Per l’altre, la literatura es converteix en una eina per entendre el món, la societat i la nostra pròpia cultura, o bé la d’altres.

Les nostres rutes literàries

Des de Kultural Tours creiem que les rutes literàries són una pràctica educativa molt eficaç i interessant per fomentar l’hàbit de la lectura entre els estudiants i també per comprendre millor el món que ens envolta! Per aquest motiu, us proposem un gran ventall de rutes literàries a escollir per les vostres sortides d’un dia.  Aquí us deixem les més sol·licitades:

 

 Feu clic aquí per descobrir totes les nostres rutes literàries!

Font: Master Disrancia, S.A (2020) « La ruta literaria en la práctica educativa”.;  Trigo-Ibáñez, E (2012) “Las rutas literarias: una estrategia de carácter competencial para la educación literaria dentro y fuera del aula.;  Bordons, G. (2020) “Las rutas literarias como herramienta didáctica para potenciar la experiencia literaria y el desarrollo de habilidades y competencias en Cataluña”.

 ×