La intel·ligència emocional

Com treballar la intel·ligència emocional a l’escola?

 

Durant segles, la nostra societat ha desatès el valor de les emocions i els sentiments. Els majors assoliments als quals han arribat els humans s’han associat a l’ús de la raó, mentre que les emocions quedaven reprimides. No obstant això, afortunadament, avui sabem que la intel·ligència emocional també juga un paper importantíssim i ha de ser tinguda en compte en tots els àmbits.

 

Què és la intel·ligència emocional?

Definim la intel·ligència emocional com l’habilitat d’entendre, usar i gestionar les pròpies emocions d’una manera positiva, i d’empatitzar al mateix temps amb els altres. Entre els seus nombrosos beneficis es troba un major autoconeixement, la possibilitat de construir relacions més fortes i duradores amb els altres i una major resiliència a l’entorn i adaptació al canvi.

Els experts coincideixen en la presència de cinc trets determinants en les persones emocionalment intel·ligents:

 • Autocontrol: Són capaces de controlar sentiments i comportaments impulsius, prendre la iniciativa i adaptar-se en situacions canviants.
 • Autoconsciència: Reconeixen les pròpies emocions i saben com aquestes afecten els seus pensaments i comportaments.
 • Automotivació: Poden canalitzar les emocions per superar els desafiaments quotidians.
 • Consciència social o empatia: Saben posar-se a la pell dels altres.
 • Gestió de les relacions: Poden mantenir bones relacions amb els demés, comunicar clarament, gestionar els conflictes de maneres no destructives, treballar en equip, etc.

 

Intel·ligència emocional a l’escola

Molts estudis han provat que un major quocient emocional i un major autocontrol són millors indicadors d’èxit acadèmic que el quocient intel·lectual. I no sols això, sinó que els nens amb més intel·ligència emocional tenen una major taxa d’èxit professional i personal en la seva vida futura.

Les escoles han avançat enormement en la gestió dels aspectes emocionals de l’ensenyament, però encara queda molta feina per fer. És vital que la societat entengui el lloc central que el bon desenvolupament de la intel·ligència emocional ha d’ocupar a l’escola i la necessitat de treballar-la en tots els cicles, des d’infantil fins a batxillerat.

 

Propostes per treballar la intel·ligència emocional a l’escola

Existeixen programes específics d’aprenentatge emocional, concebuts generalment com a tallers temàtics, i que no sols ajuden a augmentar el quocient emocional, sinó també a prevenir el ‘bullying’. A més d’aquests programes, existeixen altres estratègies útils a l’hora de fomentar la intel·ligència emocional dels alumnes.

Et proposem algunes idees que poden aplicar-se a l’escola independentment de l’edat dels estudiants:

 • Abordar la intel·ligència emocional de manera transversal: Sempre que hi hagi continuïtat en el temps i entre les diferents matèries, un plantejament transversal serà més efectiu a l’hora de desenvolupar la intel·ligència emocional dels nens que un taller puntual. A la classe de ciències socials, per exemple, es pot aprofitar una conjuntura històrica per reflexionar sobre quins van ser els detonants humans d’un determinat fenomen, i preguntar-los als alumnes si creuen que ells s’haurien comportat igual o haurien actuat diferent.
 • Assemblea de classe: El format de l’assemblea, amb una disposició en cercle que permeti el contacte visual i el tracte d’igual a igual, és una fantàstica eina per a desenvolupar la intel·ligència emocional. 
 • Parlar de les emocions:  Un dels grans problemes al qual s’enfronten els nens i adolescents és la incapacitat de reconèixer els seus propis sentiments. Per això és important parlar d’ells des de ben d’hora, perquè els nens puguin apreciar les diferents emocions que viuen i posar-los nom.
 • Treballar mitjançant la literatura: Abordar la literatura no tant des del punt de vista formal, sinó des de les motivacions i els sentiments dels personatges ofereix el context ideal per a una autoreflexió i també per a bonics debats a classe. Podem proposar-los per exemple escriure una carta a algun dels personatges per donar-li consell, o bé recrear mitjançant un diàleg alguna escena clau del llibre. Fem volar la imaginació!
 • Rol-playing i teatre: Bé sigui a partir d’un text literari, o bé sigui a partir d’algun altre tipus d’experiència, el ‘rol-playing’ és sempre una bona manera d’aconseguir que els alumnes es posin a la pell d’una altra persona.
 • Animar-los a escriure un diari: Escriure un diari és un profund i excel·lent exercici d’autodescobriment. Encara que en funció de l’edat poden ser reticents a parlar de segons quins temes, fins i tot els assumptes en aparença més trivials (un examen, una presentació, una sortida…) poden constituir un bon pretext per examinar-se a si mateixos. Fem que es preguntin com es van sentir en una determinada circumstància, i si el seu sentiment els va ajudar en els seus propòsits o va ser més aviat un obstacle a superar, i que reflexionin sobre com podrien gestionar situacions similars en el futur.
 • Practicar l’avaluació entre iguals: Ser receptius al ‘feedback’ dels altres és una molt bona manera de millorar l’autoconsciència. L’avaluació entre iguals té, entre altres virtuts, la d’ensenyar als alumnes a ser més receptius a les crítiques al mateix temps que aprenen a formular-les ells mateixos de manera més diplomàtica i constructiva.

 

A Kultural Tours som conscients de la importància que juga la intel·ligència emocional a les nostres vides. És per això que treballem per oferir-vos una gran varietat d’activitats que fomentin, enforteixin i ajudin a desenvolupar la intel·ligència emocional des dels més petits als més grans!

Voleu conèixer quines són les sortides i els tallers emocionals que us proposem? Feu click al vostre nivell educatiu:

EDUCACIÓ EMOCIONAL PER INFANTIL

EDUCACIÓ EMOCIONAL PER PRIMÀRIA

EDUCACIÓ EMOCIONAL PER SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I CICLES

 

Fonts: Fundació Vicens Vives, Mentelex i Viquipèdia.

 

 

 ×