La necessitat de la digitalització en el món educatiu

La digitalització com a prioritat: Els centres educatius necessiten un pla de transformació digital per adaptar-se a les necessitats actuals i no quedar-se obsolets

 

És innegable que la pandèmia actual ha provocat un canvi social a tots els nivells, i també a l’educació. Els centres educatius s’han vist en la obligació d’accelerar el procés de transformació digital per aconseguir que el transcurs de les activitats educatives es veiessin afectades el mínim possible. Però les presses per passar als mètodes digitals ha deixat al descobert mancances del sistema educatiu actual. I és que molts centres han hagut d’improvitzar i formar-se en noves plataformes online sobre la marxa.

La situació que ha provocat la COVID és una oportunitat per repensar el paper que han de jugar les tecnologies en l’educació, i són molts els experts que afirmen que un pla de transformació digital ha de ser una prioritat. Això si, ha de ser un model progressiu, constant, eficaç i transversal, que impliqui la competència digital de l’alumnat, del docent, del centre, de les famílies i de l’entorn.

Per aquest motiu, el Departament d’Educació preveu comptar amb 272 mentors digitals, que acompanyin els centres en la seva digitalització, amb la finalitat d’assolir una estratègia adaptada al projecte educatiu de cada escola i institut. Un dels objectius d’aquest pla és que al final del curs 2022-2023, tots els docents tinguin una competència digital de nivell B1. (FONT: TV3 Notícies: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.)

Quins beneficis té la digitalització de l’educació?

  • Més motivació. La digitalització implica incorporar eines educatives innovadores que milloraran el grau de satisfacció i motivació dels alumnes i dels professors. Els diversos formats audiovisuals faran que les classes siguin més amenes, dinàmiques i interactives.
  • Més productivitat. Les eines digitals permeten agilitzar processos (presa de decisions, comunicació, lliurement de materials…). A més, la millora de la satisfacció de totes les parts es tradueix en una productivitat més elevada.
  • Més comunicació. La comunicació entre professors, alumnes i famílies es més fluïda, constant i ràpida amb les plataformes digitals.
  • Més adaptació. Les plataformes online permeten la personalització de l’educació. Els coneixements són més adaptables a les necessitats de cada grup i, inclús, a cada alumne.
  • Més educació de qualitat. Els alumnes tenen més eines per entendre les matèries, més recursos per millorar i desenvolupar les capacitats pròpies, que implica una millora de la qualitat del procés educatiu.
  • Més oportunitats. Les noves tecnologies són sinònim de canvi de sistema educatiu. Apostar per la digitalització, és apostar per la innovació, l’adaptació, el desenvolupament, la creativitat dels alumnes i les noves oportunitats.

Des de Kultural Tours, creiem que la digitalització no es pot posposar més, i que cal passar de la teoria a la pràctica. Molts experts en pedagogia afirmen que el futur del món educatiu passa necessàriament per la transformació digital del sector, però també cal que es produeixi una ruptura dels mètodes educatius actuals, reticents als canvis i a la innovació.

Mem de @yo_runner.

.

 ×