La necessitat de l’educació mediambiental

L’educació ambiental com a eina clau per salvar el nostre planeta

 

L’educació ambiental es defineix com aquella educació orientada a ensenyar el funcionament dels ambients naturals i com nosaltres podem relacionar-nos-hi per viure de manera sostenible, minimitzant la degradació, la contaminació de l’aire, de l’aigua i del sòl. En definitiva, l’educació ambiental pretén augmentar la conscienciació i el coneixement de les persones sobre problemes mediambientals i, sobretot, mostrar les possibles vies per solucionar-los.

Actualment, la problemàtica del canvi climàtic i la contaminació global és una de les preocupacions més recurrents en la nostra societat. Per aquest motiu, és important que aquests temes siguin comunicats de manera adequada i a tota la població, començant ja a les escoles. Molts experts afirmen que l’educació primària és l’etapa on es desenvolupa la consciència social, la solidaritat i la nostra conducta. Així doncs, és necessari que durant aquesta etapa se’ns desperti l’interès per la protecció del medi ambient.

En paraules de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, “L’educació pot ser una palanca poderosa per transformar la nostra relació amb la naturalesa. Cal que invertim en aquest àmbit per preservar el planeta”.

Quins són els principals objectius de l’educació ambiental?

  • La conscienciació dels problemes ambientals. Aquesta conscienciació s’adquireix necessàriament amb el coneixement de quines són les principals causes de contaminació, de perquè passen els problemes ambientals i de quins són els més rellevants. Quan l’alumne pot situar-se en el context i sap en quin estat es troba el seu entorn, llavors és quan en pot ser conscient i començar a donar-li la importància que té.
  • Després del coneixement adquirit, cal fomentar interès en la preservació de l’entorn i en la millora del medi ambient. És a dir, no només hem de saber com és el nostre entorn, sinó que hem de tenir interès en cuidar-lo.
  • La capacitat d’autoavaluació. És important que l’alumne sigui conscient de com el seu comportament i les seves activitats diàries tenen impacte en el medi ambient. Només així, podrà desenvolupar el sentit de la responsabilitat i entendrà que pot contribuir a reduir aquest impacte i que pot ajudar en la preservació i en la millora dels entorns naturals.
  • L’objectiu últim de l’educació ambiental és aconseguir canviar la conducta dels alumnes per un estil de vida més sostenible. Cal transmetre als alumnes tot allò que poden fer per solucionar les problemàtiques ambientals perquè així s’hi involucrin. Com per exemple, aprendre a utilitzar els recursos de manera racional per evitar el seu esgotament en un futur i possibilitant la seva regeneració.

L’educació ambiental també implica viure experiències en entorns naturals, ja sigui al bosc, a la platja, a la muntanya, a un parc natural o a una granja. És més fàcil despertar en els alumnes l’interès i la preocupació pel medi ambient quan el coneixen i han tingut l’oportunitat de gaudir d’aquest.

Des de Kultural Tours, tenim un gran ventall de sortides relacionades amb els animals i el medi ambient.

Fes clic aquí per descobrir les sortides naturals per educació infantil!
Aquí trobaràs les activitats d’animals i medi ambient per educació primària!
Descobreix les activitats de natura i medi ambient per educació secundària i batxillerat!

 

Font: Viquipèdia, UNESCO

.

 ×