L’educació no sexista

L’educació no sexista: L’única educació capaç d’eliminar els estereotips de gènere 

L’educació sexista no té res a veure amb l’educació sexual, sinó que és aquella relacionada amb l’educació discriminatòria en funció del sexe de l’alumnat. Així doncs, pel contrari, leducació no sexista és aquella educació que vetlla per la igualtat entre els dos sexes.

No hi ha una definició clara, professionals de l’educació, institucions públiques i privades, psicòlegs i inclús els propis estudiants són els que han anat donant forma al concepte d’educació no sexista, atribuint-li diverses qualitats. Aleshores, es pot afirmar que l’educació no sexista és aquella educació que:

  • Esborra les diferències entre el que s’espera dels nens i les nenes
  • Promou el respecte i valora de la diversitat
  • Potencia el desenvolupament de valors com la igualtat
  • Elimina qualsevol tipus de discriminació o estereotip de gènere existent en la societat

Un concepte que es vincula sovint a l’educació no sexista i es pot utilitzar com a sinònim, és el de la coeducació. La coeducació és la igualtat d’oportunitats entre els dos sexes. Segons la Generalitat de Catalunya, “la coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu sexe, potenciant així la igualtat real d’oportunitats”.

La definició està clara però per què és important l’educació no sexista?

A vegades, ens falta reconèixer-ho, però vivim en una societat plena d’estereotips de gènere. A tothom ens resulten familiars frases com ara: “Els nens no juguen amb nines” o “No està ben vist que les nenes facin futbol”, però no només això, sinó que els estereotips van més enllà i afecten a la vida professional: “Els homes són millors en matemàtiques que les dones”, “Les dones han d’estudiar carreres d’humanitats, de salut i de cuidar als altres”, “els homes tenen més aptituds de ciències”…

Aquests estereotips tenen un profund impacte, no només en les persones, sinó també en la societat en general. Així doncs, l’educació hi juga un paper molt important, perquè pot ser l’eina capaç de fer desaparèixer les creences, mites i estereotips que ens han vingut marcant al llarg de la història.

A més, la coeducació és la base per crear una societat igualitària des de la infància i inculcar el respecte entre nens i nenes per evitar conflictes de gènere el dia de demà, tot promovent la igualtat de gènere a partir de corregir les discriminacions i valorant les diferències enriquidores dels dos sexes.

Cal doncs, com a educadors, en primer lloc, identificar els clixés. A partir d’aquí, el següent pas és dissenyar un programa educatiu per eliminar-los. La coeducació proporciona tant a l’alumnat, com al professorat i a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere.

Per finalitzar, volem apuntar que una bona acció coeducadora a l’aula és fonamental per prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la detecció prematura de relacions abusives.

Font: C. Martínez Gaete, 2018; J. Parra Martínez; Loreto Lara; Política Educativa d’Educació 2020 i Generalitat de Catalunya.×