Què és la intel·ligència emocional?

Aquell que és capaç d’identificar i gestionar correctament les seves emocions tindrà una relació més satisfactoria amb ell mateix i amb la resta de la societat.

Aquell que és capaç d’identificar i gestionar correctament les seves emocions tindrà una relació més gratificant amb ell mateix i amb la resta de la societat.

A l’entrada anterior del blog s’ha tractat el concepte de l’educació emocional com a mètode capaç de desenvolupar la intel·ligència emocional dels individus. Així doncs, podríem definir la intel·ligència emocional com la capacitat per identificar les pròpies emociones i les dels altres, i poder accedir-hi i utilitzar-les per facilitar el pensament, comprendre les emocions i regular-les per desenvolupar tant el creixement emocional com l’intel·lectual.

Sempre hem sentit a dir que el Coeficient intel·lectual (IQ) és l’indicador per saber si una persona tindrà èxit a la vida. Però fa unes dècades, els investigadors van començar a detectar que les capacitats i les virtuts necessàries per tenir èxit eren unes altres, i que no es podien avaluar amb un test d’intel·ligència. I és que aquests testos no tenen en compte una gran part de la intel·ligència humana: les emocions. Per tant, cal diferenciar la intel·ligència clàssica (vinculada a la lògica i a l’anàlisi) de la intel·ligència emocional.

El concepte d’intel·ligència emocional sorgeix el 1990 amb els autors Salovey i Mayer. Ells ja ens van aportar les 4 característiques claus que defineix la intel·ligència emocional, que giren entorn a les variables: què sento, què faig, en mi i en els altres.

  1. Autoconeixement emocional: el que sento en mi.
  2. Autocontrol emocional: el que faig en mi.
  3. Empatia: el que sento pels altres.
  4. Habilitats socials: el que faig pels altres.

La intel·ligència emocional té un gran paper en l’educació, ja que, per aconseguir que un nen creixi, en tots els sentits de la paraula, no n’hi ha prou en adquirir coneixements. Aprendre a treballar les emocions és molt important i ho hem de tenir en compte. És per això que, avui en dia, moltes escoles han introduït mètodes educatius diferents al tradicional.

Què n’opines de la intel·ligència emocional? Creus que és necessari diferenciar-la de la intel·ligència clàssica?×