Què he de considerar per planejar una sortida escolar?

A més de ser una activitat pedagògica que permet a l’estudiant aprendre i enriquir la seva formació acadèmica, és també un mitjà de socialització i integració per als alumnes.

Les sortides escolars són un important recurs didàctic per a tots els nivells escolars. Hi ha diverses experiències d’aprenentatge que poden realitzar-se a l’exterior de l’aula, l’important és triar l’adeqüada d’acord amb els objectius de cada grup.

És per això que hem de considerar, entre altres coses, les següents característiques:

1. Objectius

És important que et plantegis els objectius d’aprenentatge i desenvolupament prèviament. Aquests poden incloure tant el desenvolupament d’habilitats personals, com l’adquisició de nous conceptes que complementin el programa acadèmic.

Alguns exemples:

  • Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip
  • Conèixer i valorar el seu entorn natural, social i cultural
  • Respectar els torns de paraula
  • Posar en valor el patrimoni de casa nostra

2.  Models de sortides i visites escolars

Les opcions poden anar des de visites d’un dia a un museu o ciutat propera fins a unes colònies de diversos dies, on la planificació és molt més complexa. L’important és que al triar aquesta, considerem si és coherent amb els objectius establerts. 

3. Permisos

Hem de tenir sempre en compte que es requereixen tots els permisos i aprovacions prèvies a la sortida: Des de l’aprovació del Consell Escolar, l’autorització dels pares així com l’autorització per part de la coordinació amb l’equip directiu.

4. Gestió

S’han de contemplar aspectes com horaris de sortida, trasllats, parades i tornada, així com les rutes ideals, els quilòmetres recorreguts i els costos i horaris del lloc a visitar. A més, cal tenir presents els horaris de menjar, lavabos, temps lliure per jugar i socialitzar. Així com, tenir en compte si hi ha algun alumne que tingui altres necessitats especials.

5. Pressupost

Finalment caldrà calcular el pressupost per obtenir el millor aprofitament de la sortida amb una despesa intel·ligent. Sempre és recomanable acostar-se a una agència experta que s’encarregui de la gestió de les sortides escolars, ja que en general compten amb la capacitat de gestionar i oferir un balanç cost-benefici, fent-se càrrec de tots aquells detalls que podríem estar passant per alt.

Gràcies aquestes sortides fora l’aula, l’estudiant investiga, es diverteix, potència la seva autonomia, aprèn i estimula el seu esperit crític i creatiu. Per tant, és important incloure aquestes sortides com a part del programa educatiu de totes les escoles.×