Què hi ha de nou amb l’educació a distància?

Avantatges i inconvenients de l’educació a distància

Moltes de les universitats d’Amèrica i Europa han incorporat la modalitat d’educació a distància amb el suport de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions.

El sistema utilitza mètodes, estratègies i eines que faciliten l’aprenentatge des de qualsevol lloc i moment, per la qual cosa és una excel·lent alternativa de formació acadèmica. Entre els seus principals avantatges podem trobar:

  • Educació més econòmica. Els cursos a distància generalment costen menys que els cursos presencials, a causa de l’absència de costos de lloguer, mobiliari i reformes per part de la institució. A més, els alumnes no necessiten gastar diners amb transport ni alimentació fora de casa.
  • Millor qualitat de vida. Amb l’estudi en línia l’alumne no perd temps amb desplaçaments ni s’ha d’adaptar a ritmes preestablerts per la institució educativa. El mètode permet conciliar millor la vida personal amb la vida professional i l’acadèmica. El resultat és una millor qualitat de vida.
  • Pedagogia innovadora. En lloc de rebre les classes magistrals típiques dels cursos presencials, els alumnes dels cursos en línia tenen accés a continguts disponibles en grans bases de dades, per tant el aprenentatge exigeix ​​un paper més actiu de l’estudiant.
  • Interactivitat. Per mitjà dels fòrums i espais d’interactivitat, els alumnes tenen l’oportunitat d’interactuar constantment entre si per compartir dubtes i afinitats.

No obstant això, de la mateixa manera que ofereix avantatges, l’educació a distància s’enfronta a diversos reptes a superar per realment impactar en la societat i complir amb la seva missió. Atès que implica una alta responsabilitat, dedicació i atenció, s’ha de fer un important esforç perquè aconsegueixi oferir recursos amb alts nivells d’interactivitat per als estudiants. Aquests recursos han d’assegurar que sigui possible fer-la interessant i que permeti assolir estàndards de qualitat d’aprenentatge.

D’altra banda, el fenòmen de la globalització aporta una multitud de continguts que no sabrem valorar en la seva justa mesura si no som capaços d’establir uns punts de referència que ens serveixin com a indicadors de treball, pel que seria necessari establir una plataforma consensuada de criteris comuns de qualitat.

Quina és la teva opinió al respecte? Consideres que és un mètode efectiu pel qual hem d’apostar?×