Thinking Based Learning

Aprenentatge basat en el pensament: Instruïm les destreses del pensament

 

Què és el Thinking Based Learning?

La metodologia Thinking Based Learning, o aprenentatge basat en el pensament, permet ensenyar els alumnes a pensar per sí mateixos. Es basa en incentivar la capacitat d’efectuar un aprenentatge conscient que pugui canviar la manera de rebre la informació.

Robert Swartz, un dels seus majors exponents, el defineix com un mètode d’ensenyament en el qual s’instrueixen les pròpies destreses del pensament. Per implementar-lo a l’aula, els professors han de saber motivar els alumnes a utilitzar les seves habilitats del pensament i a millorar els seus hàbits mentals.

Així, gràcies a la interiorització dels processos, els nens podran transformar la seva experiència d’aprenentatge, passant de la memorització a la comprensió de conceptes, els quals els permetrà relacionar les idees amb major facilitat.

 

Com es treballa aquesta metodologia?

Per treballar aquesta metodologia dins de les aules, hi ha una sèrie de recursos que s’anomenen organitzadors gràfics. A través d’ells, els estudiants passen a ser la part activa del seu aprenentatge i són capaços d’extreure conclusions gràcies a la seva pròpia reflexió.

Els organitzadors gràfics ajuden a treballar la metodologia. Es tracta d’unes plantilles que organitzen el contingut a través de mapes visuals, facilitant-ne la comprensió. Vegem-ne un exemple:

L’exemple exposat, treballa la destresa del pensament, ja que consisteix en fer-se preguntes sobre el tema que s’està treballant. D’aquesta manera, els nens i nenes poden expressar el que pensen, què els interessa saber i com poden investigar-ho. Aquest mapa en concret, és molt útil per començar un nou tema, aconseguint potenciar la motivació per aprendre’l i treballar-lo.

A part d’aquest organitzador, hi ha altres recursos que serveixen per treballar diferents àrees del pensament:

  • Línies del temps: Permeten organitzar els esdeveniments en ordre cronològic
  • Mapes mentals: Es posa un concepte clau al centre i es crea un mapa d’idees relacionades al seu voltant.
  • Mapes conceptuals: Serveixen per plasmar gràficament idees, conceptes o continguts.
  • Quadres sinòptics: Consisteixen en desenvolupar la teoria del tema a partir del concepte principal.

Totes aquestes plantilles són perfectament vàlides per treballar amb els alumnes. De fet, cadascuna d’elles serveix per treballar el pensament de diferent manera, només caldrà doncs escollir quina tècnica és més adient pel tema que s’estigui treballant.

 

Beneficis del Thinking Based Lenguage

Aquest mètode no només té beneficis a nivell educatiu, sinó que també proporciona un seguit d’habilitats que els nens i nenes podran aplicar en molts àmbits de la seva vida. Els hàbits del pensament que es desenvolupen, posen als alumnes en una posició de control sobre les seves pròpies accions i decisions. El resultat és que arribin al centre del seu propi aprenentatge perquè així tinguin un paper protagonista en l’adquisició de nous coneixements.

L’educació ha anat evolucionat i avui en dia hi ha un major interès en millorar el pensament humà. El Thinking Based Learning (Aprenentatge Basat en el Pensament) és una de les moltes metodologies que existeixen per tal d’aconseguir una educació més diversa, rica i eficaç.

Des de Kultural Tours oferim sortides d’un dia o activitats a les aules que aposten per noves metodologies educatives, fent que els alumnes adquireixin nous valors i coneixements, mentre desenvolupen l’esperit crític. Us convidem a fer un cop d’ull a les nostres propostes!

 

Clicant aquí, trobareu les activitats més sol·licitades per Educació Infantil.

Coneix quines són les nostres sortides estrella per Educació Primària!

Feu clic aquí per descobrir les nostres propostes per Educació Secundària i Batxillerat.

 

Font: Educación 3.0. Pautas para fomentar el aprendizaje basado en el pensamiento en el aula.

 

 


 ×