En què consisteix la Flipped Classroom?

La Flipped Classroom o la classe inversa col·loca l’estudiant al centre de l’aprenentatge

 

En la cerca d’un nou mètode educatiu que ens allunyi del mètode tradicional, on l’alumne és un mer observador passiu, ens trobem amb el mètode de la Flipped Classroom, també conegut com “la classe inversa”.

La Flipped Classroom es defineix com un model semipresencial, on es transfereix el treball de determinats processos de l’aprenentatge fora de l’aula i s’utilitza el temps de classe per posar en pràctica els coneixements adquirits, amb l’ajuda del docent.

Aquesta metodologia és revolucionaria perquè proposa donar la volta (to flip) a l’educació tradicional, adaptant-la així a les necessitats actuals i, sobretot, als alumnes del segle XXI. Ara són els alumnes els que han preparar-se les classes amb anterioritat i fora de l’aula amb l’ajuda de continguts digitals, amb l’objectiu que les hores presencials s’utilitzin per analitzar els nous conceptes, debatre’ls amb els companys i posar-los en pràctica.

Segons el prestigiós professor Salma Khan: “Per una banda, el model de l’aula inversa canvia el paper del professor, tot facilitant la comunicació amb els seus alumnes i, per l’altra banda, crea la oportunitat als estudiants d’aprendre a través d’activitats interactives”.

L’aula inversa neix de la mà de dos professors de química de la Universitat de Colorado, Jonathan Bergmann i Aaron Sams. Els docents, al veure que hi havia estudiants que per raons de salut no podien assistir a les classes, van crear continguts digitals perquè els alumnes poguessin seguir les seves matèries adequadament des de casa seva. Va ser aleshores quan es van adonar que calia un nou mètode que es centrés en les necessitats individuals d’aprenentatge de cada alumne.

És important però, com assenyalen molts experts, que es produeixi la presencialitat a l’aula. Amb només la part digital, els alumnes tornarien a adoptar un rol passiu i de simple receptor de la informació. Cal doncs, que hi hagi un espai on els estudiants comparteixin el que han après i on verifiquin que ho han fet de manera correcta, amb l’ajuda d’un professor.

Alguns dels beneficis principals de la Flipped Classroom són els següents:

  • Educació individual i personalitzada. Cada alumne aprèn al seu propi ritme, dedicant el temps que vulgui i accedint als continguts les vegades que necessiti per aconseguir la seva perfecta comprensió. D’aquesta manera, els docents poden dedicar més temps i atenció a la diversitat de l’aula.
  • Els alumnes són els protagonistes. En línia amb el punt anterior, els alumnes són ara el centre de l’aprenentatge i els professors adopten una figura de “coach” durant el procés.
  • Ambient d’aprenentatge cooperatiu a l’aula. A la classe, els alumnes treballen en equip, prenen decisions, participen i assumeixen responsabilitats, cosa que fa augmentar el seu nivell de motivació. Fes clic aquí per saber-ne més de l’aprenentatge cooperatiu. 
  • Consolidació del coneixement. En definitiva, l’objectiu últim de tots els mètodes educatius és aconseguir una bona consolidació dels continguts. El mètode de l’aula inversa permet que les aules siguin espais per posar en pràctica coneixements adquirits i resoldre dubtes, i així assolir un aprenentatge més profund i perdurable en el temps.

 

La Flipped Classroom proposa una nova manera d’entendre el procés educatiu en coherència amb els temps de la societat digital actual. L’estudiant ja no necessita que algú l’instrueixi directament, sinó que cal que li ensenyin com accedir a la informació de manera adequada.

Des de Kultural Tours, vetllem perquè les excursions d’un dia, les colònies, els viatges de fi de curs o els crèdits de síntesi siguin cada vegada més participatius pels estudiants. Contacta’ns i t’aconsellarem la millor sortida per les necessitats del teu grup! 

Font: The Flipped Classroom (2022), “What is the Flipped Classroom”; Campus Education (2019) “Cómo llevar a cabo las Flipped Classroom. 

 

 ×