La gamificació

La gamificació i la seva aplicació en l’educació

 

Què és la gamificació?

La gamificació es defineix com un procés de transformació educatiu, a través del qual les experiències d’aprenentatge són viscudes com un joc.  A grans trets, consisteix en transformar en una experiència de joc una activitat que no ho és.

Així doncs, la gamificació en l’educació persegueix l’objectiu que els alumnes visquin les experiències educatives a través del joc. Aquest mètode gira entorn dels conceptes motivació, participació i diversió, i es planteja com un alternativa a l’ensenyament clàssic, ja que qualsevol matèria o àmbit educatiu es pot gamificar.

Cal però, distingir entre els joc comuns i les activitats gamificades. El joc és un producte que no ha de tenir obligatòriament objectius educatius. La seva finalitat és la de divertir i/o entretenir als jugadors. En canvi, la gamificació ha de ser didàctica, de manera que el joc ha de formar part d’un procés educatiu en concret.

 

Com es planteja una activitat gamificada?

A l’hora de crear una activitat gamificada, els experts afirmen que és important plantejar-se algunes qüestions prèvies: Quin és l’objectiu de l’activitat? Com podem motivar els alumnes? Quina vivència volem aportar a part dels objectius? Una vegada tenim resposta a aquestes preguntes, podem passar a la creació del joc.

Per dur a terme aquest mètode educatiu, s’aconsellen un seguit de pautes que permeten gamificar una activitat a les aules:

  • Ambientar l’activitat. Crear un entorn propici per dur a terme el joc.
  • Establir un repte específic. Crear reptes augmenta la motivació dels participants.
  • Marcar unes normes. En tot joc, sempre és necessari que hi hagi unes normes per poder seguir la dinàmica adequadament.
  • Oferir recompenses. Per crear una millor motivació i participació, l’activitat ha de tenir alguna recompensa, sempre i quan sigui atractiva pels alumnes.
  • Feedback. Fer un exercici de valoració de l’activitat per poder posar en comú tot el que s’ha viscut, el que hem après, els encerts i els errors.

Quins beneficis aporta la gamificació?

Aplicar la gamificació a les aules permet augmentar la motivació i l’interès per l’aprenentatge, a la vegada que es dinamitzen, s’enriqueixen i es diversifiquen les assignatures. Aquest mètode millora l’ús de la lògica i l’estratègia en la resolució de conflictes. També, afavoreix l’adquisició dels coneixements, ja que una dinàmica divertida i vivencial fa que els alumnes estiguin més predisposats a aprendre i vulguin posar tota la seva atenció i concentració en assolir l’objectiu final del joc.

En definitiva, la gamificació és un mètode molt útil per incloure en l’aprenentatge actual, ja que compta amb múltiples possibilitats d’aplicació. Des de Kultural Tours apostem per introduir la gamificació en l’educació. Per això, us proposem activitats gamificades en les vostres sortides d’1 dia. Per exemple, us agradaria treballar l’Edat Medieval a través d’un joc? Fes clic aquí per saber-ne més! I recrear l’era industrial a través d’una activitat gamificada? En trobaràs més informació fent clic aquí!

En un blog anterior, havíem parlat d’introduir l’Escape Room a l’educació, i és que les tècniques dels jocs d’escapisme aporten una experiència vivencial i única als alumnes. Us animem a donar un cop d’ull a les nostres sortides d’1 dia que inclouen dinàmiques d’escape, com ara l’activitat d’Scape village al Poble Espanyol, un Urban Escape pel Barri Vell de Girona o un Escape Room ambiental en un espai natural.

 

Font: O. Ripoll. Què és la gamificació en educació? Educació Demà. Fundació Jaume Bofill;  Educació ICONO. 2015. Gamificació a l’aula;

Ebot. 10 beneficios de la gamificación en el aula.


 ×